Artikel Radio M FM: Gemeenteraadslid Bourlau Stephan pleit voor een milieuvriendelijke gemeenteraadscampagne

Gemeenteraadslid Bourlau Stéphan pleit voor een milieuvriendelijke gemeenteraadscampagne.

Hij wil een overleg met de fractieleiders van de verschillende politieke partijen om een aantal voorstellen te formuleren.

Zo zouden verkiezingsborden langs de openbare weg, onbebouwde percelen, straten en pleinen geweerd worden uit het straatbeeld.

Raamaffiches en officiële aanplakborden kunnen gebruikt worden. Dit zou de verkiezingscampagne goedkoper en milieuvriendelijker maken.

In 2012 lanceerde hij een gelijkaardig voorstel maar de meerderheidspartijen wuifden zijn suggestie weg.

Ondertussen tekenden verschillende gemeenten een charter met correcte afspraken.
(SB)

Bron: Radio M FM
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Artikel Radio M FM: Stephan Bourlau wil raadszittingen Geraardsbergen via streaming laten volgen

Gemeenteraadslid Bourlau Stephan lanceerde op de gemeenteraad van 30 januari het voorstel om in de toekomst de gemeenteraadszitting live via streaming te laten volgen onder het motto het politieke gebeuren dichter bij onze inwoners te brengen . ‘ De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar maar een heel beperkt deel van onze inwoners wonen de gemeenteraad bij.

Dit betekent niet dat de andere inwoners geen of weinig interesse zou hebben in de lokale besluitvorming. Het invoeren van live streaming is een laagdrempelige manier om vanuit de woonkamer de sfeer op te snuiven in de gemeenteraad en te zien wat er zich afspeelt in de raadszaal.

Door dit project kan de kloof tussen burger en politiek in onze stad voor een stuk gedicht worden. Het live streamen is een opportuniteit om ons als gemeenteraad dichter bij de lokale bevolking te brengen.

De opname kan bewaard worden en op een later tijdstip herbekeken worden.’

Bourlau stelde eveneens voor om geluidsopnamen te maken van de raadszitting en te koppelen aan de gemeentelijke webstek zodat de inwoners van onze stad de raadsvergadering kunnen (her)beluisteren.

Bron: Radio M FM
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone